Leden login

Realisatie BenedenBoven

Volgende bijeenkomst:
22-06-2020

De Sociëteit is formeel opgericht op 29 januari 2003, maar is feitelijk gestart op 28 februari 2000.


De Sociëteit heeft tot doel het op basis van gezelligheid in een informele sfeer bevorderen en uitbreiden van de onderlinge contacten tussen de leden. De Sociëteit heeft haar residentie in restaurant De Oranjerie te Barneveld. Maandelijks wordt op de laatste maandagavond van de maand een bijeenkomst gehouden en genieten de leden van een drankje en een diner. Het maximale aantal leden bedraagt 70.


Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden, meestal in de maand april. Het bestuur bestaat uit 3 personen, zijnde de heren
P. van den Brink, voorzitter, H. van Proosdij, penningmeester en J. Wagelaar, secretaris.

Graag direct in je agenda noteren!

De nieuwe data van 2019 zijn toegevoegd, zodat het vanaf nu al mogelijk is om je afmeldingen in 2019 op de website aan te geven! Uiteraard is een afmelding altijd weer te wijzigen in een aanmelding!